Välkommen

Blotlaget ligger i mull för att växa och spira i framtiden. Tills dess så hänvisar vi till ett annat blotlag Forn Sed Stockholm (länken tar dig till deras Facebooksida).